Poradenstvo pre krásu, zdravie a život. Tel: 0903493241
O nás

Dobrý deň, 

  Moje meno je Beata, som fyzioterapeut s mnohoročnými skúsenosťami a ťeším sa na Vašu návštevu v našom Relax Centre. 

 Relax Centrum sme otvorili v roku 2007 s cieľom ponúknuť dovtedy nedostupné a neexistujúce služby v lokalite mesta Šahy. Mám skúsenosti z výskumu z oblasti fyziatrie z Dudiniec, a taktiež z bežných procedúr ponúkaných v kupeloch.  

  Služby, ktoré poskytujeme sú hlavne cvičenie, masáže a procedúry zamerané na relax a odstraňovanie bolestí pohybového systému.

Zdieľaj aj cez

   

Thajská masáž

  

  V Thajsku je masáž
všade prítomná a neodlučne patrí k životnému štýlu. Spolu s orchideami,
chrámami i domčekmi pre božstvá a duchov, s vonnými tyčinkami a slonmi,
ale hlavne s thajskými úsmevmi, zdvorilosťou a duševnou pohodou. I na
začiatku nového tisícročia celá zem žije cez všetky premeny a
modernizáciou stále v duchu tradícií a podľa zásad théravádového
budhizmu a tak sa v každodennom bežnom životnom rytme Thajcov spája
rýdzo telesná stránka masáží s jej duchovným rozmerom. Tu je veľký
rozdiel od európskeho pojatia masáže.

  Sám
názov „núad phén bórán thai“, preložený doslova „masáž starobylá
thajská“, napovedá, že ide o thajskú podobu metód používaných v rôznych
krajinách Ázie od dávnych časov. Presnejšie povedané dva a pol tisíc
rokov podľa legiend hovoriacich, že jej „tvorcom“ a prvým učiteľom bol
staroindický Dživaka Khumar Bakka (v iných transkripciách Jivaka alebo
Shivaga Komarpaj). Mal pôsobiť ako lekár na dvore kráľa Bimbisáry, kde
učil pri svojej návšteve i Buddha Gautama Siddhártha. Z oboch veľkých
mužov sa vraj stali priatelia

  Tradičná
masáž v Thajsku nemá vôbec nič spoločného s erotikou. Tradičná masáž sa
vykonáva zásadne vo vhodnom oblečení, telo je zahalené od krku až ku
priehlavky.

 Technika:
Veľmi zjednodušene povedané: Jedná sa ovplyvňovanie tokov životnej
energie. Masíruje sa na tzv. sénach, pomyselných energetických čiarach (
obdoba u nás známejších meridiánov ). Nie sú popísané v žiadnych
anatomických učebniciach, avšak ázijský maséri pri tradičnej masáži
pracujú podľa prastarých máp tela od dôb kam ľudská pamäť siaha. V
chráme Wat Phó ako prvej thajskej univerzite môžete takéto starodávne
obrázky vidieť.

  Tieto
línie sa počítajú na desiatky tisíc, ale v tradičnej thajskej masáži sa
ich využíva desať, na nich ležia dôležité tlakové body. Práca na nich
vedie k udržovaniu harmonických tokov energie v tele a medzi telom a
okolím. Obnovuje ich, pokiaľ sú niečím blokované. Avšak dôraz sa kladie
na prevenciu, aby sa takým stavom predchádzalo, vážnejšie poruchy liečia
špecialisti na terapeutickú thajskú tradičnú masáž.

  Práce
tlakovými technikami na sénach sa v typických zostavách tradičnej
thajskej masáže kombinujú niekedy viac a niekedy menej s naťahovaním a s
technikami typickými pre jógu. Neexistuje jednotná a presne stanovená
zostava. V rôznych školách, v rôznych masážnych zariadeniach a dokonca i
u rôznych masérov sa môžete stretnúť s podstatnými odlišnosťami, len
základné princípy sú spoločné. V školách sa však učí určitý postup,
ktorého zvládnutie sa vyžaduje pri záverečnej skúške.